“Een mooie uitdaging waarvoor we versterking nodig hebben”

Met bijna 9.000 woningen is Centrada eigenaar van bijna alle sociale huurwoningen in Lelystad. Een unieke positie. Dat beseft ook Martine Visser, directeur-bestuurder van de woningcorporatie. “Hierdoor kunnen wij het verschil maken voor buurten en de stad. Ja, bij ons zit je echt aan de tekentafel van Lelystad.”


“Een mooie uitdaging waarvoor we versterking nodig hebben

Centrada heeft een unieke positie in een unieke, jonge stad. “Veel mensen beseffen niet dat Lelystad 60 jaar geleden nog niet bestond. Dat brengt hele leuke, bijzondere dingen met zich mee. Zo begroeten we nu de senioren die zich hier ruim 50 jaar geleden vestigden, in toen nog onontgonnen gebied. Dat terwijl Lelystad voor jongeren al zo vanzelfsprekend is.”

Steeds meer mensen zien de potentie van Lelystad. “Houd je van het stadse én de natuur, en wil je een huis met tuin dat wél betaalbaar en goed bereikbaar is, dan is Lelystad jouw plek. Hier krijg je nog waar voor je geld. Bovendien zit je overal dichtbij”, aldus de geboren Friezin die nu al jaren in Flevoland woont.

De prognose is dat gemeente Lelystad de komende twee decennia groeit van 80.000 naar 100.000 inwoners. “Een mooie uitdaging voor onze organisatie, maar daarvoor hebben we wel versterking nodig.”


Wijk voor wijk mooier maken

Naast nieuwbouw heeft het upgraden van bestaande buurten en woningen hoge prioriteit voor Centrada. “We gaan ons aanbod wijk voor wijk analyseren. Dat doen we vanuit het perspectief van de bewoners; waar ligt de kracht van de buurt en waar de uitdaging. We kijken bijvoorbeeld naar zichtlijnen, de kwaliteit van de openbare ruimte en natuurlijk onze woningen. Veel zijn gebouwd tussen 1967 en 1987. Ze zijn in goede staat, maar moeten wel verduurzaamd worden. Her en der moet op beperkte schaal ook gesloopt en
nieuw gebouwd worden om buurten te verbeteren, ook dat zullen we niet nalaten.”


Ogen en oren van Lelystad

Dat Centrada verder kijkt dan alleen vastgoed, blijkt ook uit haar actieve rol op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid in de wijken. “Met onder andere bewonersconsulenten en gebiedsregisseurs staan we met beide benen in de wijk. We weten wat er speelt onder bewoners en kunnen zo samen met onze partnerorganisaties, zoals gemeente en zorgpartijen, sociaalmaatschappelijke problemen oplossen of zelfs voorkomen.” Martine verklaart de brede blik van haar corporatie: “Ook wij als corporatie hebben er baat bij dat Lelystad bekend staat om haar fijne huizen en prettige buurten, oftewel een mooie plek om te wonen.”


Het verschil maken voor de stad

De combinatie van een jonge stad en Centrada’s krachtige positie, maakt dat Martine en haar 90 collega’s echt het verschil kunnen maken voor de stad, haar wijken en bewoners. Om die ambitie sneller concreet te kunnen maken met acties en projecten, is Centrada bezig met het vormen van een dedicated projectteam, bestaande uit een bestuurssecretaris (die ook lid is van het managementteam), twee adviseurs strategie & beleid en twee communicatieadviseurs.

“Het team krijgt een centrale positie in de organisatie”, licht Martine toe. “Met dit team kunnen we nóg daadkrachtiger en klantgerichter zijn. Een mooi vooruitzicht voor onze organisatie, maar vooral voor de stad.”


Help jij Lelystad verder vorm geven en wil jij het verschil maken voor haar inwoners? Bekijk de vacatures voor het nieuwe dedicated projectteam:

Vacatures dedicated projectteam